logo-Codotel-Suntory-Bay-Da-Nang

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khi đăng ký khóa học của Codotelsuntorybaydanang.com, khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về họ tên, địa chỉ email và nội dung cần liên hệ. Thông tin được ghi nhận với tất cả khách hàng gửi thông tin tại Codotelsuntorybaydanang.com trên toàn lãnh thổ Việt Nam

– Liên hệ với khách hàng về các khóa học.

– Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các khóa học Codotelsuntorybaydanang.com cung cấp.

– Mọi thông tin cá nhân của khách hàng được hoàn toàn bảo mật, được quản lý bởi giải pháp quản trị trong hệ thống.

– Khách hàng được toàn quyền thay đổi thông tin cá nhân của bản thân, theo quy định của Codotelsuntorybaydanang.com và quy định của pháp luật.

– Khách hàng có quyền yêu cầu nhân viên kĩ thuật hỗ trợ thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản theo quy định.

– Mọi nhân viên hỗ trợ khách hàng không được sử dụng thông tin khách hàng dưới mọi hình thức, trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu.

a.Phạm vi sử dụng thông tin tại Công ty

Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin khách hàng được lưu trữ tại hệ thống của Codotelsuntorybaydanang.com tối thiểu là 03 năm, nếu trong vòng 03 năm khách hàng không phát sinh đăng ký khóa học mới thì Codotelsuntorybaydanang.com sẽ xóa các thông tin khách hàng.